Kontakt

Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli
ul. Żeromskiego 26, 90-737 Łódź
REGON 386596953      Wpis do rejestru (kliknij)
[email protected]
tel. 510 401 206   lub   (42) 20 11 555

Sekretariat szkoły jest czynny od 8:00 do 15:00.

Konto bankowe do wpłat czesnego, darowizn
oraz opłat rekrutacyjnych:

Stowarzyszenie Mocni w Duchu
11 2130 0004 2001 0994 0255 0001

Konto bankowe do opłat dodatkowych
(basen, karty, wycieczki, lekcje dodatkowe itd.):
Stowarzyszenie Mocni w Duchu
54 2130 0004 2001 0994 0255 0003

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł wpłaty np. basen, karty wejściowe, podręcznik do angielskiego itd. 
Opłaty wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca.

Konto bankowe Rady Rodziców: 
Stowarzyszenie Mocni w Duchu
97 2130 0004 2001 0994 0255 0005

 

Nasi partnerzy