Kontakt

Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli
ul. Żeromskiego 26, 90-737 Łódź
REGON 386596953      Wpis do rejestru (kliknij)
[email protected]
tel. 510 401 206   lub   (42) 20 11 555

Punkt Przedszkolny im. św. Ignacego Loyoli
REGON 389916884      Wpis do rejestru (kliknij)

Sekretariat jest czynny od 8:00 do 15:00.

Rachunek do wpłat czesnego, opłat rekrutacyjnych oraz darowizn:
Fundacja Mocni w Duchu
48 2130 0004 2001 0241 8423 0008

Rachunek do opłat dodatkowych
(basen, karty, wycieczki, dodatkowe lekcje, native itd.):
Fundacja Mocni w Duchu
21 2130 0004 2001 0241 8423 0009

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł wpłaty np. basen, karty wejściowe, podręcznik do angielskiego itd. 
Opłaty wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca.

Rachunek do płatności za lekcje z gry na instrumentach: 
Mocni w Duchu
42 2130 0004 2001 0459 1020 0003
tytuł wpłaty: nazwa instrumentu

Rachunek Rady Rodziców: 
Fundacja Mocni w Duchu
64 2130 0004 2001 0241 8423 0011

Rachunek Funduszu Stypendialnego: 
Fundacja Mocni w Duchu
37 2130 0004 2001 0241 8423 0012

Fundacja Mocni w Duchu 
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź
NIP: 7252309108
Regon: 388915144
KRS 0000900518

Nasi partnerzy