W ramach czesnego w klasach I-III zapewniamy:

w zakresie edukacji:

• liczbę uczniów w klasie do 20 osób
• naukę języka angielskiego w podziale na grupy
• rozszerzony program edukacji wczesnoszkolnej (w stosunku do podstawy programowej MEN):
     • • • codziennie lekcje języka angielskiego prowadzone w grupach 
     • • • codziennie zajęcia w-f lub zajęcia ruchowe
• opiekę w świetlicy (7.00-18.00)
• wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
• bezpłatne zajęcia dodatkowe (więcej tutaj)
• metody pracy wspomagające samodzielność  i odpowiedzialność, m.in. metodę projektu, LdL (samodzielne przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji) już od I klasy
• zindywidualizowane prace domowe
• system przygotowania uczniów do egzaminów międzynarodowych z języków obcych i konkursów przedmiotowych

w zakresie wychowania i rozwoju duchowego:

• budowanie relacji wiary
• zajęcia muzyczne prowadzone głównie przez zawodowych muzyków z Mocnych w Duchu
• spójny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany we współpracy z rodzicami
• udział w projektach i przedsięwzięciach w służbie innym ludziom

w zakresie opieki:

• zajęcia w świetlicy szkolnej w zależności od potrzeb rodziców

W ramach czesnego w klasach IV-VIII zapewniamy:

w zakresie edukacji:

• liczbę uczniów w klasie do 24 osób ( klasy IV-VI)
• liczbę uczniów w klasie do 28 osób (klasy VII-VIII)
• rozszerzony program edukacji (w stosunku do podstawy programowej MEN – dodatkowe godziny przeznaczone na naukę przedmiotów egzaminacyjnych):
     • • •  język angielski - codziennie (wg. MEN jest trzy razy w tygodniu) w grupach w zależności od poziomu  zaawansowania
     • • •  drugi język obcy od IV klasy (do wyboru j. francuski, j. niemiecki) (wg. MEN jest od klasy VII)
     • • •  naukę języków obcych ukierunkowaną na certyfikaty międzynarodowe
     • • •  klasy dwujęzyczne (klasy VII i VIII)
     • • •  zintegrowany system nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych 
• opiekę w świetlicy (7.00-18.00)
• systemowe przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty 
• wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
• bezpłatne zajęcia dodatkowe (więcej tutaj)
• metody pracy wspomagające samodzielność  i odpowiedzialność, m.in. metodę projektu, LdL (samodzielne przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji)
• zindywidualizowane i zsynchronizowane prace domowe
• system przygotowania uczniów do egzaminów międzynarodowych z języków obcych, egzaminu ósmoklasisty  i konkursów przedmiotowych

w zakresie wychowania i rozwoju duchowego:

• budowanie relacji wiary
• zajęcia muzyczne prowadzone głównie przez zawodowych muzyków z Mocnych w Duchu
• spójny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany we współpracy z rodzicami
• udział w projektach i przedsięwzięciach w służbie innym ludziom

w zakresie opieki:

• zajęcia w świetlicy szkolnej w zależności od potrzeb rodziców

Nasi partnerzy