Kryteria przyjmowania do szkoły

Do klas I-IV

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest pozytywny wynik diagnozy badającej wiedzę oraz umiejętności kandydata przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. św. Ignacego Loyoli. 

Do klas V-VIII

Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli są oceny na ostatnim świadectwie promocyjnym kandydata z następujących przedmiotów:

- minimum 4 z języka polskiego, angielskiego i matematyki oraz

- minimum dobra ocena zachowania

W pojedynczych przypadkach dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do odstępstw od powyższych wymagań.

 

Dodatkowe informacje

Orzeczenia

W roku szkolnym 2020/2021 nie prowadzimy rekrutacji kandydatów z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego.

Test z j. angielskiego

W postępowaniu rekrutacyjnym Szkoła nie przeprowadza egzaminu z języka angielskiego. Po decyzji o przyjęciu kandydata w poczet uczniów szkoły przeprowadzany jest test poziomujący, który ma na celu skierowanie dziecka do odpowiednio zaawansowanej grupy językowej.

Nasi partnerzy