Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Kwestionariusz do rekrutacji jest tutaj.

Jeśli chcą Państwo przepisać dziecko do naszej szkoły w trakcie roku szkolnego, to zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez e-mail.

15 listopada 2021 r. - rozpoczęcie przyjmowania kwestionariuszy do rekrutacji do klas pierwszych na rok 2022/2023.

4 grudnia 2021 r. - rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do klas pierwszych (godziny będą ustalane indywidualnie).

13 grudnia 2021 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023. 

1 lutego 2022 r. - rozpoczęcie przyjmowania kwestionariuszy do rekrutacji do wszystkich klas i zerówki na rok 2022/2023. 
Przyjmujemy kwestionariusze przysłane na adres mailowy szkoły. 
Prosimy również o przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 70 zł.

5 lutego 2022 r. - dzień otwarty w szkole od godz. 10:00 do godz. 13:00.

9 kwietnia 2022 r. - rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do uzupełnienia klasy pierwszej
(godziny będą ustalane indywidualnie między 9:00 a 14:00).

4 czerwca 2022 r. - dzień otwarty w szkole, od godz. 10:00 do 12:00.

11 czerwca 2022 r. - próbne czytanie z dziećmi przyjętymi do klas pierwszych.

15 czerwca 2022 r. - ostateczny termin zamawiania mundurków (aby mieć pewność, że będą na 1 września).

25 czerwca 2022 r. - spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych i zerówki z wychowawcami.

25 czerwca 2022 r. - egzamin z j. angielskiego kwalifikujący do klas dwujęzycznych.

Nasi partnerzy