Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Kwestionariusz do rekrutacji jest tutaj.

Jeśli chcą Państwo przepisać dziecko do naszej szkoły zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez e-mail.


15 listopada 2020 r. - rozpoczęcie przyjmowania kwestionariuszy do rekrutacji do klas pierwszych na rok 2021/2022.

5 grudnia 2020 r. - rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do klas pierwszych (godziny będą ustalane indywidualnie).

13 grudnia 2020 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. 

1 lutego 2021 r. - rozpoczęcie przyjmowania kwestionariuszy do rekrutacji do wszystkich klas na rok 2021/2022. 
Przyjmujemy kwestionariusze przysłane na adres mailowy szkoły. 

Prosimy również o przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 70 zł.

6 lutego 2021 r. - dzień otwarty w szkole od godz. 10:00 do godz. 13:00.

13 lutego 2021 r. - rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do uzupełnienia klasy pierwszej
(godziny będą ustalane indywidualnie między 9:00 a 14:00).

15 lutego 2021 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I.

15 marca 2021 r. - rozpoczęcie przyjmowania kwestionariuszy do zerówki.

31 marca 2021 r. - zakończenie  przyjmowania kwestionariuszy do zerówki.

7 kwietnia 2021 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji do zerówki.

10 kwietnia 2021 r. - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej i przyjmowanie kwestionariuszy do rekrutacji do wszystkich klas i do zerówki.

8 maja 2021 r. - rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do klas 1-3 (godziny będą ustalane indywidualnie między 10:00 a 13:00).

11 maja 2021 r. - ogłoszenie wyników kwalifikacji z 8 maja. 

22 maja 2021 r. - rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do klas 2-3 (godziny będą ustalane indywidualnie między 10:00 a 13:00).

24 maja 2021 r. - ogłoszenie wyników kwalifikacji z 22 maja. 

25 maja 2021 r. - rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do klas 4-8 (w tym klasy 7 dwujęzycznej), godz. 17:00.

7 czerwca 2021 r. - ogłoszenie wyników kwalifikacji z 25 maja.

12 czerwca 2021 r. - dzień otwarty w szkole, od godz. 10:00 do 12:00.

12 czerwca 2021 r. - próbne czytanie z dziećmi przyjętymi do klas pierwszych.

15 czerwca 2021 r. - ostateczny termin zamawiania mundurków (aby mieć pewność, że będą na 1 września).

19 czerwca 2021 r. - spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych i zerówki z wychowawcami.

21 czerwca 2021 r. - egzamin z j. angielskiego kwalifikujący do klasy VII dwujęzycznej.

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do naszej szkoły zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez e-mail.

Nasi partnerzy