Dokumenty rekrutacyjne

Kwestionariusz do rekrutacji dla klas I-III

Kwestionariusz do rekrutacji dla klas IV-VIII

Przy zgłaszaniu dziecka prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów i dostarczenie ich do szkoły:

• wypełniony odpowiedni kwestionariusz (dla kas I-III) (dla kas IV-VIII)
• wydrukowane potwierdzenie dokonanej opłaty rejestracyjnej na konto Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli (bezzwrotnej)
• dla kandydatów do klas II-VIII: wykaz ocen semestralnych i oceny zachowania z bieżącego roku szkolnego oraz kopia świadectwo z ubiegłego roku 2018/2019.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka, w ciągu 7 dni należy wypełnić poniższe dokumenty i przynieść je do szkoły:

• podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) umowę ze szkołą (można pobrać tutaj)
• zdjęcie dziecka (format legitymacyjny) podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) - może być tylko w formacje jpg przesłana na adres [email protected]
• zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (można pobrać tutaj)
• wydrukowane potwierdzenie dokonanej opłaty wpisowej  na konto Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli (bezzwrotnej)

Po zakończeniu roku szkolnego:

• oryginał świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2019/2020
• karta zdrowia (w przypadku kandydatów do klas II-VIII)
• bilans sześciolatka (w przypadku kandydatów do klas I)

Wzory umów:

• Umowa 2020-21 KLASY I-VIII STANDARD (można pobrać tutaj)
• Umowa 2021-22 KLASA VII-VIII DWUJĘZYCZNA (będzie dostępna w maju 2021 r.)

Nasi partnerzy