Podręczniki

Szanowni Rodzice,

Wszyscy uczniowie  szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 otrzymają bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Wyjątkiem są podręczniki do języków obcych (dla klas 4-8). Prosimy o ich zakup.  Decyzja ta motywowana jest naszą chęcią jak najbardziej adekwatnego dopasowania podręczników językowych do poziomu każdego z uczniów wziąwszy pod uwagę różną szybkość przyswajania przez nich wiedzy oraz indywidualne potrzeby w zakresie opanowywania języka obcego.

Zestaw podręczników oraz potrzebne zeszyty do danego przedmiotu są po tym linkiem: http://szkolawlodzi.jezuici.pl/wyprawka

Dodatkowo do nauki języków obcych zachęcamy, aby na każdej lekcji dzieci miały:

- ołówek,
- gumkę,
- temperówkę,
- klej,
- nożyczki,
- zielony długopis/żelopis/cienkopis,
- co najmniej jeden dodatkowy kolorowy długopis/żelopis/cienkopis,
- co najmniej jeden zakreślacz,
- czarny lub niebieski długopis/cienkopis, który nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza.

Nasi partnerzy