Godziny lekcyjne

Na pierwszej lekcji nauczyciel zaczyna dzień modlitwą - ok. 5 minut.
(Przeczytanie Ewangelii z dnia, komentarz do tego słowa i modlitwa uczniów.)

1. 9.00 - 9.50
2. 9.55 - 10.40
3. 10.50 - 11.35
4. 11.45 - 12.30
Przerwa obiadowa
5. 13.00 - 13.45
6. 13.55 - 14.40
7. 14.50 - 15.35
8. 15.40 - 16.25
 

Nasi partnerzy