Samorząd uczniowski

Jednym z celów edukacji jezuickiej jest uczenie dzieci już na etapie szkoły podstawowej odpowiedzialności za swoje otoczenie. Dzieci będące członkami naszego samorządu uczniowskiego mają okazję dowiedzieć się, jak można wpływać na losy swojego środowiska i przyczyniać się do zachodzących w nich, pozytywnych zmian. Kształtowanie liderów społeczności wyposażonych w wartości takie jak wewnętrzne piękno, dobro i dążenie do prawdy, jest naszą misją. Zapraszamy wszystkie dzieci do czynnego udziału w strukturach samorządu.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli:

Przewodnicząca:  Nadia Nowak kl. 6

W składzie pomocniczym są:
- Bogumiła Adamus kl. 7 (zastępca przewodniczącej)
- Mateusz Płoski kl. 5 (skarbnik)
- Karolina Villette kl. 6 (sekretarz)
- Barbara Jakubiak kl. 6
- Julia Iwińska kl. 6.

Opiekunem Samorządu jest wicedyrektor Anna Szcześniak oraz Jakub Adamus.

Nasi partnerzy