Samorząd uczniowski

Jednym z celów edukacji jezuickiej jest uczenie dzieci już na etapie szkoły podstawowej odpowiedzialności za swoje otoczenie. Dzieci będące członkami naszego samorządu uczniowskiego mają okazję dowiedzieć się, jak można wpływać na losy swojego środowiska i przyczyniać się do zachodzących w nich, pozytywnych zmian. Kształtowanie liderów społeczności wyposażonych w wartości takie jak wewnętrzne piękno, dobro i dążenie do prawdy, jest naszą misją. Zapraszamy wszystkie dzieci do czynnego udziału w strukturach samorządu.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli:

Przewodnicząca:    Hanna Szkudlarek z kl. 7

W składzie pomocniczym są:
- Maria Dziedzic kl. 7
- Kamil Kuligowski kl. 7
- Alicja Kowalska kl. 7
- Hanna Włodarczyk kl. 7
- Hanna Krajewska kl. 6
- Anna Malinowska kl. 4 

Opiekunem Samorządu jest Pani wicedyrektor Anna Szcześniak

Nasi partnerzy