Nauczyciele z naszej szkoły to ludzie wiary, eksperci, pasjonaci. 

 

Bogdan Kosztyła

Bogdan Kosztyła

dyrektor szkoły, psycholog, katecheta

w czasie posługi

Ewa Ciemnicka

Ewa Ciemnicka

wicedyrektor, język niemiecki

w czasie posługi

Kamila Janczyk

Kamila Janczyk

wicedyrektor, język angielski

w czasie posługi

Monika Mateja

Monika Mateja

sekretarz szkoły

Anna Szcześniak

Anna Szcześniak

matematyka, informatyka, wychowawca klasy IV.

w czasie posługi

Ewelina Miksa - Kondaszewska

Ewelina Miksa - Kondaszewska

matematyka

Joanna Adamus

Joanna Adamus

język polski, wychowawca klasy VI

w czasie posługi

Anna Klepaczko

Anna Klepaczko

język polski, wychowawca kl. VIII.

Poznaj bliżej

Ewa Sankowska

Ewa Sankowska

język angielski

Żaklina Rybińska - Królik

Żaklina Rybińska - Królik

język angielski

Joanna Aitken

Joanna Aitken

język angielski, religia po angielsku

Monika Sulikowska - Olcha

Monika Sulikowska - Olcha

język angielski

Artur Lewinowicz

Artur Lewinowicz

j. angielski, muzyka po angielsku, lekcje na skrzypcach

Styl grania

Magda Marcela Mahecha

Magda Marcela Mahecha

j. hiszpański oraz j. angielski

Elżbieta Pawlak

Elżbieta Pawlak

język francuski

Mirosław Malinowski

Mirosław Malinowski

biologia, chemia

Poznaj bliżej
(oglądaj od 17 minuty)

Joanna Błaszczyk

Joanna Błaszczyk

fizyka, świetlica, wychowawca kl. VIII.

w czasie posługi

Agnieszka Kosztyła

Agnieszka Kosztyła

w-f, instruktor pływania, wychowawca klasy VII

Dominika Kotowicz

Dominika Kotowicz

w-f, aerobik

Adam Widerski

Adam Widerski

historia, WOS

Poznaj bliżej

Konrad Szynkiewicz

Konrad Szynkiewicz

informatyka

Anna Konczak

Anna Konczak

muzyka, rytmika, pianino, wychowawca kl. V.

Poznaj bliżej

Elżbieta Żukowska-Jóźwiak

Elżbieta Żukowska-Jóźwiak

plastyka

Malwina Kocot

Malwina Kocot

towarzysz duchowy w klasach V-VIII.

Anna Król

Anna Król

wychowawca w zerówce, religia, świetlica

Małgorzata Ślązak

Małgorzata Ślązak

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy I

Posłuchaj życzeń

Patrycja Nowak

Patrycja Nowak

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy IIa

Iwona Ożadowicz

Iwona Ożadowicz

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy IIb

Katarzyna Szafrańska

Katarzyna Szafrańska

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy III

Anna Gąsiorek

Anna Gąsiorek

świetlica

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

koła plastyczne

Inga Pozorska

Inga Pozorska

warsztaty muzyczne - śpiew

Styl nauczania

Magdalena Myjak

Magdalena Myjak

warsztaty muzyczne - ukulele, śpiew

Styl nauczania

Adam Dziedzic

Adam Dziedzic

warsztaty muzyczne - gitara

Styl nauczania

Adam Zgrajka

Adam Zgrajka

warsztaty muzyczne - perkusja

Styl grania

 

Cechy pracownika naszej szkoły:

 

Ten krótki dokument określa kilka fundamentalnych cech i postaw, które chcemy w swoim życiu i pracy realizować jako pracownicy tej instytucji.

Jesteśmy uczniami
Uczymy się i rozwijamy w różnych wymiarach życia (emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym, społecznym i duchowym). Sprzyja temu szczególnie postawa refleksyjności nad własnymi doświadczeniami. Odpowiedzialnym za ten proces jest każdy z nas z osobna, jednak szkoła wspiera nas m.in. poprzez regularne spotkania z tutorem/mentorem oraz cotygodniowe spotkania zespołu nauczycielskiego.

Jesteśmy profesjonalistami
Charakteryzuje nas wysoki poziom kompetencji zawodowych. Solidne wykształcenie, szkolenia oraz nieustanna współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, owocują profesjonalizmem i odnajdywaniem innowacyjnych rozwiązań w pracy w szkole. Nie zadowala nas przeciętność i status quo (przyjmujemy postawę magis). Potrafmy zauważyć swoje mocne i słabe strony oraz traktować porażkę jako szansę rozwoju.

Szukamy Boga we wszystkim
Misją szkoły jest włączenie się w misję Jezusa – niesienie ludziom, szczególnie potrzebującym, Dobrej Nowiny (por. Łk 4,16-30). Pragniemy być osobami, które dostrzegają działanie Boga w świecie i życiu każdej osoby. Przejawia się to m.in. w pozytywnym nastawieniu do świata, ludzi i kultur. Wraz ze społecznością szkolną codziennie gromadzimy się na wspólnej modlitwie, która jest konkretnym wyrazem naszej troski o rozwój duchowy.

Naszą pasją jest człowiek
Ukoronowaniem stworzenia jest człowiek, dlatego w centrum naszej misji jest zawsze osoba i jej potrzeby. Chcemy być ludźmi ufnymi, szukającymi w drugim dobra, troszczącymi się o zdrowie, rozwój własny i innych. Charakteryzuje nas postawa dialogu i okazywania szacunku każdemu człowiekowi (cura personalis). Ważnym elementem funkcjonowania naszej szkoły są regularne spotkania: uczniów z pracownikami, dyrekcji z pracownikami, nauczycieli z rodzicami.

Ludzie dla innych
Uważamy, że zaangażowanie na rzecz pojednania w świecie jest konkretnym wyrazem naszej wiary. Wychowujemy naszych uczniów do tego by byli “ludźmi dla innych”, ale przede wszystkim sami staramy się takimi ludźmi być. Mamy świadomość potrzeb ludzi ubogich i zapomnianych w środowisku lokalnym i na świecie. Czujemy się odpowiedzialni, aby na miarę naszych możliwości czynić świat bardziej sprawiedliwym. Pomaga nam w tym przynależność do największej na świecie sieci szkół oraz różne projekty społeczne realizowane w naszej szkole.

Nasi partnerzy