Historia edukacji jezuickiej

Tworzymy prywatną szkołę katolicką prowadzoną przez zakon jezuitów, którego oficjalna nazwa brzmi Towarzystwo Jezusowe (skrót polski TJ, ang.: SJ/ The Society of Jesus). Został on założony przez Baska, św. Ignacego Loyolę (1491-1556), i zatwierdzony przez papieża w 1540 r. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Mocni w Duchu (KRS 0000900518) założona przez proboszcza parafii jezuitów w Łodzi.

Jezuici od początku swego istnienia doceniali znaczenie pracy z młodzieżą i zakładali kolejne szkoły. Nauczanie jezuickie na  tle epoki cechował wysoki poziom (co nie zmieniło się po dziś dzień). Zakon siecią swych placówek pokrył nie tylko Europę, ale także inne kontynenty.

Symbolem pracy misyjnej stał się pierwszy towarzysz św. Ignacego, św. Franciszek Ksawery. Jezuici obok gorliwości apostolskiej wnieśli wielki wkład w rozwój nauki na terenach misyjnych oraz niebywali poszerzyli wiedzę Europejczyków o inny ludach.

Przykładem mogą być Jan Mikołaj Smogulecki, który zaznajomił Chińczyków z systemem kopernikańskim i logarytmami oraz Jan Adam Schall von Bell, urodzony w Nysie na Śląsku, prezes Cesarskiej Akademii Matematycznej w Pekinie w 1645 r.

W naszym kraju najbardziej znane są dzieła Piotra Skargi i Jakuba Wujka, które weszły do skarbca języka polskiego. Byli też inni wybitni naukowcy. Karol Malapert oraz Marcin Poczobut wzbogacili swoimi badaniami wiedzę astronomiczną; Michał Boym nakreślił cenione do dzisiaj mapy Chin; Grzegorz Knapski i Karol Szyrwid przez swoje słowniki zasłużyli się dla językoznawstwa; Maciej Sarbiewski nie tylko był sławnym poetą piszącym po łacinie, ale dał również podbudowę pod teorię literatury; natomiast matematyk Adam Kochański (1631-1700) był ceniony przez najwybitniejszych uczonych ówczesnej Europy. Oczywisty jest wkład jezuitów w odrodzenie kultury polskiej w epoce Oświecenia. Franciszek Bohomolec, Adam Naruszewicz i Grzegorz Piramowicz odegrali tutaj role pierwszoplanowe;

W 1773 r. papież Klemens XIV, pod naciskiem dworów burbońskich, rozwiązał zakon. Dekret kasacyjny nie został jednak ogłoszony na ziemiach wcielonych do Rosji w pierwszym rozbiorze Polski, tam też kontynuował zakon swą działalność do chwili przywrócenia go w 1814 r. Towarzystwo Jezusowe działa nieprzerwanie po dziś dzień, przybliżając ludziom sposób życia, który św. Ignacy określał jako: Na wyższą chwałę Boga.

Zakon wydał uczonych we wszystkich gałęziach wiedzy, wielkich teologów, doktorów Kościoła, 44 świętych [wśród nich Polacy: Andrzej Bobola, Melchior Grodziecki i Stanisław Kostka] oraz 137 błogosławionych.

13 marca 2013 r., argentyński jezuita Jorge Mario Bergoglio SI, został wybrany pierwszym papieżem jezuitą, przyjmując imię – Franciszek.

W Polsce pracuje ok. 600 jezuitów w prawie 40 placówkach, a idee pedagogii ignacjańskiej zapoczątkowane przez Loyolę są wciąż żywe, zwłaszcza w naszej szkole.

Nasi partnerzy