Prawie 500 lat historii szkół jezuickich

Edukacja to najbardziej znany obszar działalności jezuitów na świecie. Pierwsza szkoła stosująca model pedagogii ignacjańskiej zapoczątkowany przez św. Ignacego Loyolę powstała w 1548 r. w Messynie na Sycylii. Dziś jezuici prowadzą ponad 800 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych w ponad 60 krajach, a także odpowiadają za międzynarodowe stowarzyszenie (Fe y Alegria), skupiające ponad 1300 szkół w najuboższych miejscach świata.

W Polsce pierwszą jezuicką szkołą było kolegium w Braniewie (1565 r). Do czasów rozbiorów, zakon jezuitów był najważniejszą instytucją zajmującą się edukacją podstawową i licealną w Polsce. Kolegia w Wilnie i Lwowie z czasem przekształciły się w akademie. Likwidacja (tzw. kasata) zakonu w 1773 r. spowodowała powołanie Komisji Edukacji Narodowej, która przejęła zarząd nad 137 placówkami edukacyjnymi prowadzonymi wcześniej przez jezuitów.

Po wznowieniu działalności zakonu (1814 r.), jedną z najbardziej znanych i nowoczesnych szkół jezuickich było kolegium w Chyrowie koło Przemyśla, gdzie uczyli się m.in. Eugeniusz Kwiatkowski i Jan Brzechwa.

Szkoły w Polsce dzisiaj. Obecnie Jezuici prowadzą szkoły w Gdyni, Nowym Sączu, Krakowie i Mysłowicach.
Szkoła w Łodzi rozpoczęła działalność w 2020 r.

Nasi partnerzy