Klasy dwujęzyczne z językiem angielskim

W ofercie edukacyjnej naszej prywatnej Szkoły Podstawowej  znajdują się lekcje języka angielskiego prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Od klasy VII szkoły podstawowej będziemy mieli także oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim.

W klasach I – VIII język angielski będzie nauczany w wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. Lekcje oparte będą o najnowsze komunikatywne metody nauczania przez zabawę i osobiste zaangażowanie oraz zanurzenie w języku obcym (tzw. immersion). W trakcie zajęć kluczową rolę będzie odgrywała ekspozycja ucznia na autentyczny język otaczający nas we współczesnym świecie w internecie, telewizji oraz komunikacji potocznej. Zaangażowanie i zanurzenie w języku będziemy realizować poprzez wykorzystanie autentycznych materiałów audio-wizualnych, a także poprzez rysowanie, śpiew, odgrywanie sytuacji z życia codziennego i przygotowywane przez uczniów przedstawienia.

Ponadto, w oddziałach dwujęzycznych w klasach VII – VIII  dwa przedmioty będą prowadzone w języku angielskim.

Na lekcjach języka obcego będziemy kłaść nacisk na nabycie umiejętności porozumiewania się, a więc przede wszystkim rozumienia ze słuchu oraz skuteczną komunikację. Będziemy również zdobywać wszelkie potrzebne kompetencje w zakresie rozumienia tekstu czytanego i komunikacji pisemnej w języku angielskim, jednak głównym celem nauki będzie przygotowanie uczniów do odważnego i efektywnego porozumiewania się poprzez rozmowę. Jeśli jest to tylko możliwe, będziemy łączyć naukę z sytuacjami praktycznymi i mającymi zastosowanie w codziennym życiu, np. przygotowując wspólnie w klasie potrawy na podstawie opracowanych po angielsku przepisów, odgrywając prawdopodobne sytuacje u lekarza, prezentując pogodę na wzór programów telewizyjnych czy organizując pokazy mody lub turnieje gier planszowych.

Przedmioty dwujęzyczne będą prowadzone początkowo w języku polskim. Stopniowo, wraz z nabywaniem kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim, w przebieg lekcji wprowadzane będą elementy prowadzone po angielsku, aż wreszcie dojdziemy do punktu, w którym wybrane przedmioty będą całkowicie nauczane w języku obcym.

Polsko-angielska wymiana młodzieży
Nasi uczniowie będą mieli liczne okazje, by wykorzystać nabyte umiejętności językowe poza szkolnymi murami. Jedną z nich będzie coroczna polsko-angielska wymiana młodzieży lub, opcjonalnie, wyjazd na obóz językowy do szkoły w Londynie.

Nasi partnerzy