Nauczyciele z naszej szkoły to ludzie wiary, eksperci, pasjonaci. 

 

Do końca maja przedstawimy Państwu pełną kadrę szkoły.
Tymczasem poznajcie większość z nas: 

o. Remigiusz Recław SJ

o. Remigiusz Recław SJ

dyrektor szkoły

Poznaj bliżej

Bogdan Kosztyła

Bogdan Kosztyła

psycholog szkolny, katecheta

Poznaj jego styl nauczania

Kamila Janczyk

Kamila Janczyk

język angielski

Poznaj jej styl nauczania

Ewa Ciemnicka

Ewa Ciemnicka

język niemiecki

Anna Klepaczko

Anna Klepaczko

język polski

Poznaj bliżej

Joanna Adamus

Joanna Adamus

język polski, wychowawca klasy IV

Anna Szcześniak

Anna Szcześniak

matematyka, informatyka, wychowawca klasy VII.

Katarzyna Szafrańska

Katarzyna Szafrańska

nauczanie początkowe, wychowawca klasy I

Michał Frąckowicz

Michał Frąckowicz

geografia, przyroda, technika

Poznaj jego styl nauczania

Małgorzata Ślązak

Małgorzata Ślązak

nauczanie początkowe, wychowawca klasy II

Adam Widerski

Adam Widerski

historia

Poznaj bliżej

Agnieszka Kosztyła

Agnieszka Kosztyła

w-f

Jakub Mlonka

Jakub Mlonka

w-f, wychowawca klasy VI

Poznaj bliżej

Malwina Kocot

Malwina Kocot

plastyka

Poznaj jej styl nauczania

Anna Konczak

Anna Konczak

muzyka, rytmika, pianino

Zespół prowadzony przez Anię

Mirosław Malinowski

Mirosław Malinowski

biologia, chemia

Poznaj bliżej
(oglądaj od 17 minuty)

Andrzej Melson

Andrzej Melson

fizyka

Elżbieta Pawlak

Elżbieta Pawlak

świetlica, biblioteka, język francuski

Inga Pozorska

Inga Pozorska

warsztaty muzyczne

Styl nauczania

Adam Dziedzic

Adam Dziedzic

warsztaty muzyczne

Styl nauczania

Magdalena Myjak

Magdalena Myjak

warsztaty muzyczne

Styl nauczania

Iza Woropaj

Iza Woropaj

warsztaty muzyczne

Styl nauczania

Adam Zgrajka

Adam Zgrajka

perkusja

Styl grania

Aleksandra Bykowska

Aleksandra Bykowska

skrzypce

Styl grania

 

Cechy pracownika naszej szkoły:

 

Ten krótki dokument określa kilka fundamentalnych cech i postaw, które chcemy w swoim życiu i pracy realizować jako pracownicy tej instytucji.

Jesteśmy uczniami
Uczymy się i rozwijamy w różnych wymiarach życia (emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym, społecznym i duchowym). Sprzyja temu szczególnie postawa refleksyjności nad własnymi doświadczeniami. Odpowiedzialnym za ten proces jest każdy z nas z osobna, jednak szkoła wspiera nas m.in. poprzez regularne spotkania z tutorem/mentorem oraz cotygodniowe spotkania zespołu nauczycielskiego.

Jesteśmy profesjonalistami
Charakteryzuje nas wysoki poziom kompetencji zawodowych. Solidne wykształcenie, szkolenia oraz nieustanna współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, owocują profesjonalizmem i odnajdywaniem innowacyjnych rozwiązań w pracy w szkole. Nie zadowala nas przeciętność i status quo (przyjmujemy postawę magis). Potrafmy zauważyć swoje mocne i słabe strony oraz traktować porażkę jako szansę rozwoju.

Szukamy Boga we wszystkim
Misją szkoły jest włączenie się w misję Jezusa – niesienie ludziom, szczególnie potrzebującym, Dobrej Nowiny (por. Łk 4,16-30). Pragniemy być osobami, które dostrzegają działanie Boga w świecie i życiu każdej osoby. Przejawia się to m.in. w pozytywnym nastawieniu do świata, ludzi i kultur. Wraz ze społecznością szkolną codziennie gromadzimy się na wspólnej modlitwie, która jest konkretnym wyrazem naszej troski o rozwój duchowy.

Naszą pasją jest człowiek
Ukoronowaniem stworzenia jest człowiek, dlatego w centrum naszej misji jest zawsze osoba i jej potrzeby. Chcemy być ludźmi ufnymi, szukającymi w drugim dobra, troszczącymi się o zdrowie, rozwój własny i innych. Charakteryzuje nas postawa dialogu i okazywania szacunku każdemu człowiekowi (cura personalis). Ważnym elementem funkcjonowania naszej szkoły są regularne spotkania: uczniów z pracownikami, dyrekcji z pracownikami, nauczycieli z rodzicami.

Ludzie dla innych
Uważamy, że zaangażowanie na rzecz pojednania w świecie jest konkretnym wyrazem naszej wiary. Wychowujemy naszych uczniów do tego by byli “ludźmi dla innych”, ale przede wszystkim sami staramy się takimi ludźmi być. Mamy świadomość potrzeb ludzi ubogich i zapomnianych w środowisku lokalnym i na świecie. Czujemy się odpowiedzialni, aby na miarę naszych możliwości czynić świat bardziej sprawiedliwym. Pomaga nam w tym przynależność do największej na świecie sieci szkół oraz różne projekty społeczne realizowane w naszej szkole.

Nasi partnerzy